УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ

Сервіс Pricer24 - це програмне забезпечення, яке є результатом комп’ютерного програмування у вигляді хмарного сервісу (як в цілому, так і його компонентів), розміщеного на зовнішніх серверах;

Користувач - юридична або фізична особа, яка отримала право користування Сервісом;

Сайт - сайт Pricer24, розташований в Інтернеті за адресою http://my.pricer24.com/;

Години — години для консультацій підраховуються на основі внутрішніх процедур підрахунку Pricer24 і округлюються до 30 хвилин, якщо менше.

Додаткові послуги - послуги, які можуть надаватися Користувачеві за спеціальними домовленостями Сторін за переліком і цінами, зазначеними в додатковій угоді;

Контент - будь-яка інформація, введена або завантажена Користувачем в Сервіс або надана Користувачем Pricer24 для завантаження в Сервіс, а також створена Користувачем в Сервісі або додана Pricer24 з відкритих джерел;

Обліковий запис – обліковий запис користувача в Pricer24, який містить ідентифікаційну інформацію (ім’я та прізвище, адреса електронної пошти, логін і пароль);

Особистий кабінет - розділ Сайту, обмежений для доступу сторонніх осіб і дозволяє Користувачеві авторизуватися на Сайті та керувати обліковим записом. Для входу в Особистий кабінет використовується унікальне ім'я (логін) і пароль. Особистий кабінет створюється в результаті реєстрації Користувача на Сайті.

Інтелектуальна власність – означає будь-який патент, корисні моделі, права на винаходи, зареєстровані та незареєстровані зразки, фірмовий вигляд, торговельні знаки або знаки обслуговування, торговельні чи комерційні назви, доменні імена, авторські та суміжні та суміжні права, права на комп’ютерне програмне забезпечення, конфіденційну інформацію в усі випадки незалежно від того, зареєстровано чи ні в будь-якій країні, протягом повного терміну дії таких прав, включаючи будь-яке продовження або поновлення термінів дії таких прав, включаючи реєстрацію будь-якого з них і права подати заявку на отримання тих самих, подібних чи еквівалентних прав у будь-якій точці світу.

ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ

Доступ до Особистого кабінету надається після авторизації Користувача. Авторизація здійснюється шляхом введення логіна та пароля користувача.

Pricer24 має право забороняти використання певних логінів і встановлювати вимоги до логіна та пароля (довжина, дозволені символи тощо).

Усі дії з Особистим кабінетом, вчинені з використанням коректних аутентифікаційних даних, вважаються вчиненими належним чином авторизованим Користувачем.

Користувач має право завантажувати та зберігати в Сервісі Контент, загальний обсяг якого не перевищує максимального обсягу місця в «хмарі», наданого для облікового запису Користувача. Pricer24 здійснює технічну підтримку Користувача з питань, що стосуються функціональності, особливостей роботи Сервісу на стандартних конфігураціях підтримуваних (популярних) операційних систем. Технічна підтримка - це заходи, що вживаються Pricer24 в межах і обсягах, встановлених Pricer24 для забезпечення функціонування Сервісу, включаючи інформаційну та консультаційну підтримку щодо використання Сервісу.

Технічна підтримка надає інформаційну та консультативну підтримку в робочий час: понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00, CET.

ІНШІ УМОВИ

Користувач несе відповідальність за: а) збереження пароля та конфіденційності облікового запису; б) призначення осіб, яким надається доступ до облікового запису. Користувач погоджується з тим, що Pricer24 не несе відповідальності за внутрішнє управління Сервісом Користувача і що Pricer24 діє лише як обробник даних.

Сервіс надається для використання «як є». Pricer24 не надає Користувачеві жодних гарантій щодо відповідності Сервісу меті та очікуванням Користувача.

Завантаження або інше використання будь-яких файлів через Сервіс здійснюється на власний розсуд і на ризик Користувача.

Pricer24 не несе відповідальності за будь-яку шкоду комп'ютерній системі Користувача, втрату даних або іншу шкоду в результаті таких дій.